Login

Username:


Password:Solar Terrestrial Data

SFI: 74 SN: 24
A-Index: 3 K-Index: 0
Updated: 18 Apr 2019 2107 GMT

AddThis Feed Button AddThis Feed Button RSS DX-Calendar RSS DX-Calendar


Google+

PJ7/W3FSA

04.03.2019-19.03.2019
DXCC: St. Maarten
Zone: 8

Sint Maarten (NA-105) by John, W3FSA.

Cluster spots